Nieuws

SHS Buipe Lifeschool Ghana

Athena campus Pottelberg en SHS Buipe Lifeschool Ghana zijn partners geworden!

In tijden van hartverscheurende taferelen wereldwijd, waarin miljoenen mensen op de vlucht slaan voor geweld en armoede, willen de leerlingen van 2e en 3e graad Humane Wetenschappen van campus Pottelberg een warme boodschap brengen.

Ze willen u laten zien dat ze door bruggen te slaan tussen culturen, uit te wisselen en samen te werken, de wereld een klein beetje beter kunnen maken.

Dit partnerschap heeft de ambitie om een langlopend, duurzaam project te worden waarbij onze humane wetenschappers op een interactieve manier en op voet van gelijkheid uitwisselen en samenwerken met scholieren uit hun partnerschool in Ghana. Dit zijn kwetsbare, ‘vergeten’ jongeren, die door de context van armoede ernstig in hun ontwikkeling en ontplooiing worden gehinderd.

Heel concreet wisselen de jongeren brieven en filmpjes uit, werken ze samen aan kunstprojecten en op langere termijn zal in het kader van het partnerschap ook een fysieke uitwisseling plaatsvinden tussen beide scholen.

We maken ons sterk dat het partnerschap de Ghanese jongeren sterker zal maken en onze leerlingen op weg zal helpen om op een scherpzinnige manier naar de eigen samenleving, andere culturen en de wereld in zijn geheel te kijken.

U bent van harte welkom om op de  facebookpagina onze activiteiten te volgen: https://www.facebook.com/Partnerschap-Athena-campus-Pottelberg-SHS-Buipe-Ghana-886109714803022/?fref=ts

Dit project gebeurt in samenwerking met Lifeschool Ghana (https://lifeschoolghana.wordpress.com/) en met de steun van de Provincie West-Vlaanderen (waarvoor hartelijk dank!).

© 2022 athena-school.be - Privacybeleid