Nieuws

Europees STEM label

Athena campus Heule behaalde het Europees STEM label. Dat betekent heel concreet dat athena Heule zich onderscheid op het vlak van Technologie, Wetenschap, Techniek en Wiskunde. Een verwezenlijking waar we als team ontzettend trots op zijn.

STEM onderwijs in de picture!

Hogere studies: het leven na athena

Athena organiseert dit jaar een boeiende digitale infoavond over hogere studies.
Alle leerlingen en ouders 3de graad ontdekken dinsdag 15 december alles hierover dankzij de heer D’hulster en mevrouw Masson van Howest / Universiteit Gent.

Taalpaal

Onze TAALPAAL: een zoveelste initiatief om taalbarrières te doorbreken én leerlingen met diverse taalachtergronden nog beter op elkaar af te stemmen. Woorden, begrippen of specifieke vaktaal die voor leerlingen onduidelijk zijn, kunnen nu ook langs deze weg vlot, eenvoudig maar geheel zelfstandig digitaal opgezocht worden. Een meerwaarde!

#graagnaarschoolgaan #trajectopmaatvoorelkeleerling #maximaleleerwinst

Stortbeton

Begin december werd stortbeton geleverd op athena campus Heule voor de herstelling van de speelplaats. Een unieke gelegenheid voor de leerlingen van de afdeling Bouw om deze praktijkervaring op te doen en ook om de afwerking van deze materie aan te leren. Het eindresultaat mag er zijn. Trots op onze leerlingen ?!

#werkplekleren #graagnaarschoolgaan #trajectopmaat #maximaleleerwinst #fieroponsGO #samensterk #athenaschool

Grafische expo

Vorige week trokken de leerlingen van 6TSO naar de concertstudio van Muziekcentrum Track voor de briefing van onze nieuwe Grafische expo. Het thema dit jaar is ‘power up’ (superhelden/superschurken/.....). Leerlingen bedenken wie hun superheld is of kan zijn en brengen deze op een creatieve manier in beeld.

Leerlingen in duale trajecten stijgt

Elk schooljaar stijgt het aantal leerlingen die een duaal traject volgen op athena campus Heule. Het duaal leren is op zich een volwaardige leerweg geworden op onze campus voor leerlingen in de 3de graad van het beroepssecundair onderwijs (harde sector).

NESTFLIX

De leerlingen van 1B Nest uit campus Drie Hofsteden hebben vanaf nu toegang tot NESTFLIX. Hier kunnen de leerlingen op zelfstandige wijze een verkorte versie van de lessen van die week bekijken. Heel handig voor onze doeners die ziek thuis zitten of in quarantaine moeten. Vrijdagmorgen tijdens de uurtjes Remediëren en Excelleren werden de filmpjes voor Natuurwetenschappen en Aardrijkskunde al uitgebreid bekeken. De leerlingen worden ondersteund om hun eigen hulpvragen op te schrijven en op te lossen. Doeners aan zet, ook op afstand!

Gedicht laureate Pottelberg vereeuwigd

Eerder dit jaar won Helena Daiga de poëziewedstrijd van het Willemsfonds Kortrijk. Haar gedicht is nu integraal vereeuwigd op de muren van de gemeenteraadszaal van het Stadhuis in Kortrijk. Burgemeester Vincent Van Quickenborne maakte tijdens de plechtige inhuldiging graag een selfie met de winnares en haar gedicht. We kijken nu al uit naar de volgende poëziewedstrijd.

Toelatingsexamens Arts/Tandarts

De laatste week van augustus zijn er in heel Vlaanderen Toelatingsexamens voor de universitaire richtingen Arts/Tandarts. In Kortrijk gaan die door op campus Pottelberg. Geen toeval, want de campus telt heel wat wetenschappelijke richtingen in ASO en TSO. Ook onze eigen leerlingen die deelnemen scoren sterk. We duimen nu al voor volgende week.

© 2022 athena-school.be - Privacybeleid