Inschrijven OV4 voor het schooljaar 2023 – 2024

Algemene info

In 2012 werd het inschrijvingsrecht in het secundair onderwijs gewijzigd. De Vlaamse Regering heeft regels opgesteld om zich ervan te verzekeren dat jongeren op een correcte wijze in scholen ingeschreven worden. Daardoor krijgen schoolbesturen, leerlingen en ouders meer rechtszekerheid bij het inschrijvingsproces.

Elk jaar organiseren we verschillende infomomenten om ouders, hulpverleners en andere betrokkenen een duidelijk beeld te geven van onze schoolwerking en inschrijvingsprocedure. Dit moment biedt ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Meer praktische informatie volgt via deze website (minimaal 2 weken op voorhand): inschrijving via Google forms mogelijk voorafgaand aan het informoment.

-> Schrijf je hier in voor de mailingslijst om op de hoogte blijven ivm de infomomenten en data aanmelding/inschrijving.

Basisprincipe

Het uitgangspunt is dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in de school, ook eerst wordt ingeschreven. De algemene regel is dus dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Voorrangsregeling

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

  • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
  • Kinderen van personeelsleden
  • Campusleerlingen

Voor elke voorrangsgroep is een periode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven.

Binnen elke voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt.

Tijdslijn

  • Van 06/03/23 (8u15) tot en met vrijdag 17/03/23 (16u15)
    Inschrijven van de voorrangsgroepen leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden via deze link.
  • Van 20/03/23 (8u15) tot en met vrijdag 31/03/23 (16u15)
    Inschrijven van de voorrangsgroep campusleerlingen.
  • Start aanmeldingen op 24/04/23 om 18u30.


-> Schrijf je hier in voor de mailingslijst om op de hoogte blijven ivm de infomomenten en data aanmelding/inschrijving.

Capaciteiten

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit te bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode. De capaciteiten én het aantal vrije plaatsen zal vóór elke aanmeldings- & vrije inschrijvingsperiode geüpdatet worden.

Dit betekent dat de capaciteiten voor het schooljaar 2022-2023 nu nog niet bekend zijn. De capaciteiten worden bekend gemaakt via de website vóór de start van de inschrijvingen van de voorrangsgroepen.

De vrije plaatsen zullen bekend gemaakt worden na de infoavond op 14 maart ’23, aangezien we dan pas een beeld hebben van welke studiekeuze reeds schoollopende leerlingen zullen maken.

Na het inschrijven van de voorrangsgroepen zal deze opnieuw geüpdatet worden, alsook na elke andere groep van aanmeldingen/inschrijvingen die volgt.

Update 1 maart 2023: De capaciteiten per leerjaar: 14 leerlingen per leerjaar (verdeeld over klasgroepen), uitgezonderd het 5de jaar: 10 leerlingen in het 5de leerjaar.

Update 29 maart 2023: Overzicht capaciteiten

© 2022 athena-school.be - Privacybeleid