OV3: Voorbereiding op gewone tewerkstelling of re-integratie in het gewoon onderwijs

Afdrukken

Opleidingsvorm 3

Ik mag ontdekken waar ik goed in ben. Zo leer ik later een beroep.
Dankzij de stages doe ik heel veel ervaring op zodat ik later nog sneller een job vind.

De leerlingen worden voorbereid op tewerkstelling in het regulier arbeidscircuit of op re-integratie in het gewoon onderwijs.

Keuzevakken  
STEM Basis Bouw
Basis hout
Basis lassen (mechanica)
Land en tuinbouw Basis groenverzorging
Voeding en horeca Basis Horeca
Welzijn en maatschappij Basis logistiek onderhoud
Verplichte vakken
GASV Lichamelijke opvoeding
Computer
Crea
Algemene vorming
Leefsleutels
Veiligheid
Levensbeschouwelijk vak
 
Mogelijkheid tot ABO = alternerende beroepsopleiding (3 dagen/week stage).
Mogelijkheid tot Duaal Leren: Fastfood medewerker en Groen- en tuinbeheer.