Voeding-verzorging / Verzorging

3de graad BSO

In het didactisch restaurant op school leerde ik al snel de basistechnieken van het koken.
Zorg dragen voor mensen, zo ben ik. Ik hou van sociale contacten.

Waarom deze richting kiezen?

Ben jij iemand die graag mensen helpt? Iemand die kinderen, patiënten of bejaarden wil helpen? Of wil je liever in een ziekenhuis werken? Dan ben jij de geknipte persoon voor deze richtingen.

In de tweede graad ben je hoofdzakelijk bezig met huishoudkunde. Het spreekt voor zich dat de tweede graad Verzorging–voeding de ideale voorbereiding is voor de derde graad Verzorging.

In de derde graad leggen de lessen verzorging de nadruk op het verzorgen van zorgvragers op lichamelijk vlak. Hoe je moet functioneren op sociaal en psychisch vlak leer je tijdens de lessen opvoedkunde. De zorg voor woon- en leefklimaat komt aan bod in de lessen huishoudkunde.

Basisvorming     5e 6e 7e 7e
          KZ BZ
Levensbeschouwelijk vak     2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding     2 2 2 2
Project algemene vakken     4 4 6 6
Frans     2 2 2 2
Specifiek gedeelte            
Plastische opvoeding            
Muzikale opvoeding            
Expressie     2 2 2 -
Huishoudkunde/gezinstechnieken TV            
Huishoudkunde/gezinstechnieken PV            
Huishoudkunde/voeding TV    
Huishoudkunde/voeding PV    
Opvoedkunde TV en PV     4 4 8 3
Verzorging TV en PV     7 7 2 4
Wekelijkse compensatie voor de stageweken     x
10
x
10
x
6
x
8
Stage     12 weken*
GIP       x x x
Totaal     36 36 30 30

* Stage 12 weken.

© 2022 athena-school.be - Privacybeleid