Sociale en technische wetenschappen

3de graad TSO

De stage in het ziekenhuis heeft me overtuigd: ik studeer verder voor verpleegkunde.
De combinatie van wetenschappen en huishoudkundige vakken zijn als theorie en praktijk: boeiend en afwisselend.

Waarom deze richting kiezen?

De studierichting Sociale en technische wetenschappen is gericht op de mens als socio-cultureel en socio-economisch wezen. We leggen de nadruk op een mensgerichte en een exact wetenschappelijke benadering.

In het 6de jaar wordt de theoretische kennis aangevuld met een blokstage van 2 weken in de dieetkeuken van een verzorgingsinstelling of ziekenhuis.

Wat hierna?

Na deze richting heb je heel wat keuzemogelijkheden om verder te studeren of kan je in heel wat beroepenvelden terechtkomen: orthopedagogie, het sociaal werk, ergotherapie, verpleegkunde, vroedkunde, voedings- en dieetkunde, onderwijs,…

Basisvorming     5e 6e
Levensbeschouwelijk vak     2 2
Lichamelijke opvoeding     2 2
Nederlands     3 3
Frans     2 2
Engels     2 2
Wiskunde     2 2
Geschiedenis     1 1
Aardrijkskunde     1 1
Specifiek gedeelte        
Toegepaste biologie     2 2
Toegepaste chemie     3 3
Toegepaste fysica     1 1
Toegepaste economie     2 2
Plastische opvoeding (PO)       2
Muzikale opvoeding (MO)     2  
Huishoudkunde     3 3
Praktijk huishoudkunde     4 4
Opvoedkunde/huishoudkunde     2 2
Bedrijfsstage en GIP       x
Totaal     34 34

© 2022 athena-school.be - Privacybeleid