Techniek-Wetenschappen

3de graad TSO

Zelf in het labo proefjes doen op school maar ook in natuur. Keiboeiend.
Later wil ik als laborant aan de slag, maar studies Energiemanagement of Verpleegkunde zeggen me ook wel wat.

Waarom deze richting kiezen?

Techniek-Wetenschappen is sterke TSO-richting die voorbereidt op studies hoger onderwijs. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (Biologie, Fysica, Ecologie en vooral Chemie) en op labopraktijk. Ook Wiskunde is een erg belangrijke component. De taalvakken bereiden voor op de praktische communicatie en op de lectuur van vakliteratuur en handleidingen.

Deze richting steunt op de volgende pijlers:

  • Theoretische inzichten in de biologie, de ecologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod. In vergelijking met wiskundige richtingen in het ASO worden hier meer de toepassingen van de wiskunde in de wetenschappen beklemtoond.
  • Een ruim aanbod aan laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid.
  • Het verwerken van meetresultaten, het simuleren van processen en ict-vaardigheden.
  • De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van alle wetenschappen worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.

Leerlingenprofiel

  • Geboeid zijn door Wetenschappen
  • Zin voor nauwkeurigheid
  • Graag praktisch proefjes in het labo willen doen

Wat na het secundair onderwijs?

Een brede waaier aan bacheloropleidingen om uit te kiezen: Biomedische Laboratoriumtechnologie, Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie, Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Wellbeing & Coaching, Ergotherapie, Energiemanagement. Een superrichting als perfecte voorbereiding op wetenschappelijke bacheloropleidingen.  Tewerkstelling gegarandeerd!


Basisvorming 5e 6e
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Wiskunde
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Specifiek gedeelte    
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 2
Toegepaste Biologie 3
Toegepaste Chemie
Toegepaste Ecologie
Toegepaste Fysica
Toegepaste Informatica
Totaal 34 34 

© 2021 athena-school.be