Voorbereidend Jaar Hoger Onderwijs

Dankzij het stevige pakket algemene vakken leg ik de basis voor mijn bachelor volgend jaar.
Het watervalsysteem deed me in BSO belanden, maar ik wil écht aan de hogeschool starten. Het Voorbereidend Jaar Hoger Onderwijs helpt me daarbij.

Je wenst je optimaal voor te bereiden op hogere studies aan de hogeschool? Je hebt voldoende intellectuele capaciteiten om een 7de jaar met vooral algemeen vormende vakken aan te vatten? Je wil je praktische aanpak ombuigen naar een meer theoretisch-abstracte benadering?
Dan vormt deze richting het perfecte antwoord als voorbereiding op bacheloropleidingen aan de hogeschool.

Kies dan voor athena campus Pottelberg en het 7de Voorbereidend Jaar Hoger Onderwijs. Via een doorgedreven pakket algemene vakken (Wiskunde, Frans, Engels, Nederlands, ICT, Maatschappelijke Vorming,) én twee keuzemodules (Bedrijfsmanagement of Sociale Wetenschappen) bereiden we jou optimaal voor. Dankzij Trajectbegeleiding begeleiden we jou naar de meest passende studiekeuze.

Heb je je zesde leerjaar BSO achter de rug of al het diploma secundair onderwijs op zak? Wil je geen credits of studiepunten verliezen én je voorbereiden op een bacheloropleiding aan de hogeschool? Dan vormt het 7de Voorbereidend Jaar Hoger Onderwijs de perfecte basis.

Troeven:

 • Grondige inhoudelijke voorbereiding op hoger onderwijs.
 • Je verliest geen studiepunten.
 • Je betaalt geen inschrijvingsgeld.
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding: we werken samen met hogescholen om onze leerlingen te helpen bij het maken van een passende studiekeuze.
 • Onze campus in Kortrijk ligt vlakbij het station.
 • Onze campus in Kortrijk is vlot bereikbaar via de autostrade.
 • We maken graag tijd vrij voor jou. Mail of bel ons voor een intakegesprek zodat we een traject op maat kunnen ontwikkelen.

Profiel:

 • Uitgesproken interesse voor algemene vakken.
 • Sterke motivatie om op school én thuis de leerstof te verwerken.
 • Je hebt een getuigschrift of diploma BSO én ambities hoger onderwijs of volgde je arbeidsmarktgerichte TSO-opleiding en je ambieert een bacheloropleiding.
 • Je wenst een grondige voorbereiding op hogere studies van het korte type (HBO5 en bacheloropleidingen).
Basisvorming 7e
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 5
Engels
Frans 4
Wiskunde
Maatschappelijke Vorming 4
ICT 2
Trajectbegeleiding 1
Keuze optie  
Optie 1: Bedrijfsmanagement 4
Optie 2: Sociale Wetenschappen 4
Totaal 32

© 2022 athena-school.be - Privacybeleid