OV3: Voorbereiding op gewone tewerkstelling of re- integratie in het gewoon onderwijs

Opleidingsvorm 3

De leerlingen worden voorbereid op tewerkstelling in het regulier arbeidscircuit of op re-integratie in het gewoon onderwijs.

  • Type basisaanbod : voor jongeren met een licht mentale beperking
  • Type 3 : voor jongeren met een sociaal-emotionele ontwikkelingsstoornis
  • Type 9 : voor jongeren met autisme

Opleidingen :

  • OBS = een observatiejaar
  • GK = Grootkeukenmedewerker
  • HL = Hoeklasser
  • IB = Interieurbouwer
  • LA = Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen
  • ML = Metselaar
  • TA = Tuinbouwarbeider
  OBS GK HL IB LA ML TA
Algemene verzorging x            
Bejaardenzorg         x    
Computer   x x x x x x
CREA x x x x x x x
GASV x x x x x x x
Grootkeuken x x          
Haccp   x          
Hoeklassen x   x        
Interieurbouw x     x      
Kinderzorg         x    
Leefsleutels x x x x x x x
Levensbeschouwelijk vak x x x x x x x
Lichamelijke opvoeding x x x x x x x
Metselen x         x  
Oc         x    
Tuinbouw x           x
Veiligheid x   x x   x x
Ziekenzorg         x    
Mogelijkheid tot ABO = alternerende beroepsopleiding (3 dagen/week stage).
Mogelijkheid tot Duaal Leren: Fastfood medewerker en Groen- en tuinbeheer.
 

© 2019 athena-school.be