Groen- en tuinbeheer - Duaal Leren - OV3

Afdrukken

Opleidingsvorm 3

De leerlingen worden voorbereid op tewerkstelling in het regulier arbeidscircuit.

De opleiding groen- en tuinbeheer duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De opleiding bestaat meestal uit 3 dagen les op school en 2 dagen op de werkvloer.

Het standaardtraject bestaat uit de volgende clusters:

In de algemene vorming worden de ontwikkelingsdoelen van de algemene en sociale vorming (ASV) voor BuSO OV3 meegenomen.

De opleidingsduur bedraagt 2 schooljaren maar kan afwijken in functie van de individuele handelingsplanning van de jongere.