Groen- en tuinbeheer - Duaal Leren - OV3

Opleidingsvorm 3

De leerlingen worden voorbereid op tewerkstelling in het regulier arbeidscircuit.

 • Type 3: voor jongeren met een sociaal-emotionele ontwikkelingsstoornis
 • Type 9: voor jongeren met autisme

De opleiding groen- en tuinbeheer duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De opleiding bestaat meestal uit 3 dagen les op school en 2 dagen op de werkvloer.

Het standaardtraject bestaat uit de volgende clusters:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
 • Onderhoud tuinmachines en materieel
 • Aanplantingen
 • Tuin- en groenonderhoud
 • Snoeien
 • Scheren
 • Onderhoud grasvelden
 • Onderhoud vijvers en waterpartijen
 • Onderhoud infrastructuur

In de algemene vorming worden de ontwikkelingsdoelen van de algemene en sociale vorming (ASV) voor BuSO OV3 meegenomen.

De opleidingsduur bedraagt 2 schooljaren maar kan afwijken in functie van de individuele handelingsplanning van de jongere.

© 2019 athena-school.be