1ste graad A (campus Drie Hofsteden)

Afdrukken

Modernisering Secundair Onderwijs athena: bekijk hier de folder.

 

Waarom deze richting kiezen?

Je krijg je een brede waaier aan algemene vakken. Daarnaast kies je naargelang je eigen interesse uit volgende opties:

Wat hierna?

In de tweede graad kan je nog veel richtingen uit. Je kan volgens je eigen interesse zowel verschillende aso- als tso-richtingen op een van onze campussen volgen.

 

Modernisering secundair onderwijs: eerste jaar (schooljaar 2019/2020): 

Basisvorming   1e
Levensbeschouwelijk vak
Lichamelijke opvoeding
Expressie 2
Nederlands
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Mens & Maatschappij Aardrijkskunde  4
Geschiedenis
Burgerschap en Financiële Geletterdheid
Moderne Vreemde Talen Frans  5
Engels 
Specifiek gedeelte:
Talentmodule 4
Totaal   32 

Talentmodule: te kiezen uit:

 

Enkel nog geldig voor het 2e jaar (schooljaar 2019/2020):

Basisvorming     2e
Levensbeschouwelijk vak     2
Lichamelijke opvoeding     2
Nederlands     5
Frans     3
Engels     2
Wiskunde     4
Geschiedenis     2
Aardrijkskunde     1
Natuurwetenschappen     2
Plastische opvoeding     1
Techniek     2
Specifiek gedeelte
Latijn* Latijn   4
  Wetenschappelijk werk   2
Moderne wetenschappen* Economie   2
  Wetenschappelijk werk   2
  NEST   2
Handelswetenschappen* Handel   4
  NEST   2
Sociale wetenschappen* Gezinstechnieken   4
  Plastische opvoeding   1
  Muzikale opvoeding   1
Totaal     32

* 6 lesuren naar keuze

NEST = Ruimte om op eigen tempo zelfstandig te leren en talenten te ontdekken. Aangepaste lokalen met steeds 2 leerkrachten voor de klas.