1ste graad B (campus Heule)

Waarom deze richting kiezen?

Ben je graag praktisch bezig? Dan is het aangewezen om het eerste leerjaar B te volgen. Naast het verwerken van nieuwe leerstof wordt basisleerstof van de lagere school hernomen. Deze richting omvat zowel theoretische als praktische vakken.

Een belangrijk vak in het eerste jaar is het vak STEM (verzamelnaam voor wetenschap, techniek en wiskunde). In dit vak wordt projectmatig gewerkt met leerplandoelstellingen uit de vakken natuurwetenschappen, wiskunde en techniek.

Na het eerste leerjaar B ga je meestal naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar en zet je je studies verder in het BSO om een bekwame vakman of -vrouw te worden! Het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar is de voortzetting van het eerste leerjaar B. De theorievakken zijn gericht op de praktische toepassing ervan. In dit leerjaar kies je voor een richting met twee beroepenvelden. In athena Heule zijn volgende combinaties mogelijk:

  • Bouw en Decoratie
  • Elektriciteit en Metaal

Wat hierna?

In de tweede graad kan je verder studeren in de richting die jij gekozen hebt.

 

Modernisering secundair onderwijs: eerste jaar (schooljaar 2019/2020): 

Basisvorming   1e
Levensbeschouwelijk vak
Lichamelijke opvoeding
Creatief atelier 2
Nederlands
Burgerschap en Financiële Geletterdheid
Frans 2
Mens & Maatschappij Aardrijkskunde  2
Geschiedenis
STEM Natuurwetenschappen  12
Wiskunde
Techniek
Specifiek gedeelte:
Talentmodule 4
Totaal   32 

Talentmodule: te kiezen uit:

  • Drukken
  • Schilderen
  • Bouw
  • Metaal
  • Elektriciteit

 

Enkel nog geldig voor het 2e jaar (schooljaar 2019/2020):

Basisvorming   2e
Levensbeschouwelijk vak   2
Lichamelijke opvoeding   3
Nederlands   3
Frans   2
Wiskunde   2
Geschiedenis   1
Aardrijkskunde   1
Natuurwetenschappen   1
Plastische opvoeding   1
Specifiek gedeelte    
PV/TV Elektriciteit en Metaal    
of   18
PV/TV Bouw en Schilderen    
Totaal   34

STEM = Science - Technology - Engineering - Mathematics. 
Projectmatig aanbod van Wetenschappen, Wiskunde, Techniek, Elektriciteit en Grafische media.

© 2019 athena-school.be